Waar maak je je druk over? Acceptatie en Respect

leefgeluk

Accepteer wat je niet kunt veranderen

Waar maak je je druk over? Kan je iets aan het gegeven/ de situatie/ de persoon veranderen? Zo niet, dan heeft het geen zin om je druk te maken. Begin ermee te accepteren dat je het niet kunt veranderen. Vervolg daarna met de acceptatie van het onderwerp zelf. Schrijf op wat je wilt accepteren en spreek het hardop uit:

 • Ik accepteer dat ik … niet kan veranderen
 • Ik accepteer …

Deze acceptatie kan veel stress oproepen. Vaak maken we ons druk over dingen die we niet kunnen veranderen, omdat we ermee verstrengeld zijn. Ons persoonlijke welzijn is afhankelijk van hetgeen we mee verstrengeld zijn. Succesvolle acceptatie gaat hand in hand met onafhankelijkheid. Deze onafhankelijkheid bereik je door je los te maken:

 • Ik maak me (volledig) los van …

Respecteer levensveranderingen

Jezelf losmaken van dat wat je niet kunt veranderen is de eerste stap. Vervolgens moet je verder. Verander mee met jouw levensveranderingen. Schrijf op en spreek hardop uit:

 • Ik respecteer levensveranderingen
 • Ik laat … los

Respecteren houdt in dat je actie onderneemt en verder gaat. Loslaten zorgt ervoor dat je verder kunt zonder je druk te maken.

Leef hier en nu

Herinner jezelf aan hier en nu. Is je overleving hier en nu onzeker? Is je overleving hier en nu in gevaar?

Als het antwoord ja is, dan maak je je om een zinnige reden druk. Het is hier en nu de plaats en tijd om actie te ondernemen. Als het antwoord nee is, stel jezelf eerst gerust. Vraag je dan af:

 • Wat kan ik hier doen?
 • Wat kan ik nu doen?

We maken ons vaak druk over iets dat niet langer of nog niet bestaat (verleden of toekomst) omdat we ons hier en nu niet goed kunnen handhaven. Waarom kun je je nu niet handhaven? Het antwoord op die vraag kan best iets te maken hebben met het verleden of de toekomst. Zelfs al is dat zo, dan nog gaat het er om dat je hier en nu actie onderneemt.

Voorbeeld: Hier en nu niet kunnen handhaven

Kwestie: Je hebt door het verleden last van overlevingsmechanismen die je hier en nu niet langer dienen. Ze belemmeren zelfs je handhaving.

Actie: Je kunt hier en nu die overlevingsmechanismen accepteren en je ervan losmaken. Respecteer dat jouw leven zo is verandert dat je die overlevingsmechanismen niet langer nodig hebt. Laat ze los en ga verder met je leven.

Acceptatie en Respect

Door jezelf en jouw omgeving te accepteren en respecteren, maak je je vanzelf minder druk.

Leefgeluk copyright © 2015: Eva-Lynn van Hoogdalem

Advertenties

Ga jij de uitdaging aan? Crisismanagement

crisismanagement

Kom je in een crisis terecht, dan kun je jezelf uit het veld laten slaan. Je kunt ook je schouders eronder zetten met crisismanagement. Ga jij de uitdaging aan?

Schrap wat niet langer werkt

Eigenlijk geldt deze tip voor alle tijden, maar het is extra belangrijk in crisissituaties. Tijdens een crisis kan je het niet veroorloven jouw tijd en energie te stoppen in dingen die niet meer werken. Soms is het lastig om in één oogopslag te zien wat wel en wat niet werkt. Neem een stapje terug en bekijk de situatie van een afstand.

Kijk zo neutraal mogelijk naar jezelf en omgevingsfactoren. Sla niets over: Ook dingen die je ooit verder brachten in het leven of je hielpen te overleven, kunnen je na verloop van tijd zijn gaan tegenwerken. Vroegere succesvolle strategieën kunnen zelfs oorzaken zijn van je huidige crisis. Maak een lijstje en begin met schrappen.

Neem de uitdaging aan

Transformeer het woord probleem. Het woord probleem is negatief beladen en maakt je zwakker. Het zoeken en vinden van goede oplossingen kan effectief zijn. Soms is het oplossen van een probleem echter slechts symptoombestrijding. Kies daarom voor het woord uitdaging. Het woord uitdaging is positief beladen. Het maakt je sterker. Bovendien geeft de uiteindelijke overwinning je enorm veel positieve energie. Een uitdaging bevat bovendien vaak een leerproces en/of groeiproces. Verander dus alle problemen in uitdagingen en ga die uitdagingen aan.

Doe niets

Niets doen is waarschijnlijk het laatste wat je denkt te moeten doen in een crisissituatie. Toch kan een moment van niets wonderen verrichten. De meest briljante openbaringen komen uit het niets. Wanneer je altijd als een kip zonder kop door blijft rennen, dan ren je aan die openbaringen voorbij. Niets doen geeft je (soms na wat oefenen) sereniteit te midden van de hectiek. In het oog van de storm is het stil. Wordt dus zelf stil en bevindt jezelf in het midden waar het lekker rustig is. Oefening baart kunst: Hoe vaker je niets doet, hoe beter je wordt in het niets doen.

Zie de mogelijkheden

Het is goed mogelijk dat na het niets doen, je spontaan fantastische mogelijkheden ziet. Zo niet, dan heb je ten minste een ontspannen houding om je blikveld te verruimen. Er zijn namelijk altijd mogelijkheden. Soms helpt het te doen alsof jouw crisis van iemand anders is. Door vanuit een ander perspectief naar de crisis te kijken, zie je andere mogelijkheden. Vraag ook anderen of zij mogelijkheden zien. Een ander heeft vaak zicht op jouw blinde vlekken. Zet vervolgens alle mogelijkheden uiteen.

Verlangen, kiezen en doen

Waar mogelijkheden zijn, zijn keuzemogelijkheden. Grijp de crisis aan om het allemaal anders te doen. Hoe doe je dat? Begin bij jouw verlangen. Wat wil je nu eigenlijk echt? Ervaar jouw mogelijkheden vanuit jouw verlangen en kies de mogelijkheid waarnaar je het meest verlangt.

Volg je hart: Eerst verlangen, dan kiezen en dan doen

Leefgeluk copyright © 2015: Eva-Lynn van Hoogdalem

Ben jij creatief? Innovatief Denken

innovatief denken

Creativiteit

Vaardigheden zoals innovatief denken ontwikkel je door te ontdekken en vervolgens te doen. Veel mensen denken dat ze niet creatief zijn. Creativiteit zit echter in ons allemaal. Creativiteit wordt echter weinig gestimuleerd, omdat de nadruk vaak op rationele competenties ligt. Dit is een gemiste kans. Juist de combinatie van rationele en creatieve intelligentie leidt tot mooie innovaties.

Innovatief Denken

Als je nog niet zo innovatief bent, kun je met de juiste oefening wel innovatief worden.

Begin met het ontwikkelen van je creativiteit door:

 • Jezelf voor uitdagingen te stellen die om een creatieve aanpak vragen

Heb je een gebrek aan uitdagingen?

 1. Kies een probleem dat je normaal gesproken rationeel zou oplossen
 2. Bedenk verschillende creatieve oplossingen
 3. Concretiseer verschillende ideeën (werk ze uit)

Het is belangrijk om je verschillende ideeën te concretiseren. Zo zie je wat werkt en wat niet. Het creatief brein leert (net als het rationeel brein) van vallen en opstaan in de praktijk. Door de volgende keer een moment (zonder na te denken) stil te staan bij een uitdaging, gaat je getrainde creativiteit vanzelf aan de slag. Creatieve oplossingen komen dan spontaan opzetten.

Hoe kom je van creatief denken, naar innovatief denken? 

 • koppel jouw rationeel denken aan jouw creatief denken

Innovatie komt voort uit de samenwerking tussen ratio en creativiteit:

 1. Kies een product of proces uit dat je wilt verbeteren
 2. Stel rationeel vast wat er goed aan is
 3. Stel het creatieve doel dat je het goede laat groeien

en/of:

 1. Kies een product of proces uit dat je wilt verbeteren
 2. Stel rationeel vast wat er slecht aan is
 3. Stel het creatieve doel dat wat er slecht aan is niet langer nodig is

Creatieve doelen treden niet in details. Door de details open te laten, geef je jezelf grenzeloze mogelijkheden om tot verschillende goede uitkomsten te komen. Bij creativiteit is er meer dan één antwoord mogelijk op een vraag. Innovatie is vernieuwing, het is het vinden van antwoorden die nog nooit eerder zijn gegeven.

Oefening baart kunst

Innovatie is vernieuwing, het is het vinden van antwoorden die nog nooit eerder zijn gegeven. Innovatief denken en andere vaardigheden ontwikkel je door vaak te oefenen.

Leefgeluk copyright © 2015: Eva-Lynn van Hoogdalem

Gespannen sfeer? Effectief omgaan met druk

gespannen sfeer

Stress

Onder stress kunnen we vechten, vluchten of verstillen. Dit zijn drie stressreacties die ons in noodsituaties helpen te overleven. In het dagelijks leven zijn deze stressreacties echter niet effectief, ze werken ons juist tegen. Denk aan een vergadering waarbij mensen hun stem verheffen en op tafels slaan. Zo’n bijeenkomst verpest de werksfeer.

Ga zo neutraal mogelijk om met een hoge (werk)druk en spanningen:

 1. Blijf rustig in hectische situaties
 2. Wordt je bewust van de stress die de sfeer bij jou veroorzaakt
 3. Neem afstand van de gespannen sfeer en daarmee ook de stress die daarbij hoort
 4. Kies niet een front, maar kies voor jezelf en word de stilte in het oog van de storm

Gespannen sfeer

Merk je een gespannen sfeer op? Vraag jezelf af:

 1. Komt de gespannenheid uit mezelf of uit mijn omgeving?
 2. Hoort het gedrag van de ander bij de ander of bij stress (vecht, vlucht, verstil)?
 3. Is er sprake van hoge (werk)druk en zo ja, wat is de oorzaak?

Door deze vragen te stellen, creëer je de afstand die nodig is om een neutrale houding aan te nemen. Een neutrale houding helpt je ontspannen te reageren en constructief te handelen. Communiceer vanuit jouw beleving naar de ander. Zeg bijvoorbeeld ‘Ik voel me gespannen als je dit doet’. Zeg niet: ‘Jij maakt mij gespannen.’ Zelfs al heb je vastgesteld dat een persoon de oorzaak is van de hoge (werk)druk, dan nog is die persoon niet verantwoordelijk voor jouw beleving. Last van stressreacties? Herhaal de vier stappen van neutraal omgaan met een hoge (werk)druk en spanningen.

Effectief omgaan met druk

Vervolg met constructief handelen:

 1. Benoem de hoge (werk)druk en/of gespannen sfeer
 2. Communiceer jouw beleving
 3. Geef aan wat jij denkt dat de oorzaak is van de druk en/of sfeer
 4. Vertel hoe jij het graag wel zou willen zien (stel een doel)
 5. Vraag om feedback: Wat is de beleving van anderen?
 6. Reflecteer: Welke spanning komt uit jezelf en wat heb je nodig om te ontspannen?

Een groepssfeer maak je altijd met elkaar. Het is daarom belangrijk dat iedereen in de groep op een veilige manier met elkaar kan communiceren. Acceptatie en respect geven mensen de veiligheid die ze nodig hebben om zich eerlijk te uiten.  Stel een gezamenlijk doel en werk samen om dit doel te bereiken.

De overkoepelende doelen die je kunt stellen zijn:

 1. De hoge (werk)druk is niet langer nodig
 2. De sfeer is ontspannen

Ga effectief om met druk en ontspan jezelf en jouw omgeving.

Leefgeluk copyright © 2015: Eva-Lynn van Hoogdalem