Lichamelijke klachten? Stressmanagement technieken

6 lichamelijke klachten stressmanagement

Lichamelijke klachten zijn vaak een indicator van stress. Heb je lichamelijke klachten? Dan zijn de stressmanagement technieken in dit artikel iets voor jou.

ASSOCIËREN

Zijn jouw spieren altijd gespannen? Niet kunnen ontspannen is één van de kenmerken van stress. Maak een lijstje van jouw lichamelijke klachten en kijk bij elke klacht welke associaties de klacht bij je oproept. Heb je een last op je schouders? Zit er iets op je lever? Werp die last van je schouders af. Zeg wat je op je lever hebt. Dan heb je het niet langer nodig om zo gespannen/ verkrampt te zijn.

JEZELF BEVESTIGEN

Wellicht zijn er tijdens het associëren negatieve emoties boven gekomen:

 1. Spiegel deze emoties van negatief naar positief. Spiegel bijvoorbeeld angstig naar vredig, hectisch naar sereen, gestrest naar ontspannen.
 2. Schrijf de positieve emoties in een affirmatie: ‘Ik voel me vredig, sereen en ontspannen.’
 3. Lees enkele dagen jouw positieve affirmatie hardop aan jezelf voor.

STRESSPIJN VERLICHTEN

Sommige lichamelijke pijnlijke plekken worden veroorzaakt door stress. Met positieve emoties kun je stresspijn verlichten.

 1. Leg twee vingers op de pijnlijke plek.
 2. Schrijf je negatieve emotionele associaties op.
 3. Zet negatief om in positief.
 4. Leg jouw vingers terug op de pijnlijke plek
 5. Visualiseer de positieve emoties naar de plek toe.

STRESSMANAGEMENT

Met deze stressmanagement technieken kun je de stress die jou belemmert, omzetten in een bevestiging de jou ondersteunt. Ga ook aan de slag met de andere artikelen over effectief omgaan met stress:

Leefgeluk copyright © 2015: Eva-Lynn van Hoogdalem

Advertenties

Wat is jouw motivatie? Productiviteit

blog 5

Wat is jouw motivatie? Geluk is wellicht niet het eerste dat in je opkomt als je productiviteit wilt verhogen. Toch is geluk zowel een goede brandstof als drijfveer. Geluk maakt productief en creatief.

MOTIVATIE

Wat drijft jou? Je kunt zowel positief als negatief gemotiveerd worden om productief te zijn. Vaak wordt deze motivatie van buitenaf gestimuleerd in de vorm van beloning en straf. Denk aan het salaris dat je gestort krijgt voor je werk en het (dreigend) ontslag als je jouw targets niet haalt.

Is straf en beloning alles dat jou drijft? Nee, je kunt ook neutraal gemotiveerd worden. Neutrale motivatie is ‘doen wat je wilt.’ Geluk is een mooi voorbeeld van neutrale motivatie. Je ervaart geluk en daardoor ga je iets doen waardoor je geluk ervaart.

POSITIEVE MOTIVATIE

De voordelen van positieve motivatie

 • De verwachte beloning is de drijfveer waardoor je jouw doel bereikt
 • De beloning is brandstof (energie) dat je kunt gebruiken voor een volgend doel

De nadelen van positieve motivatie

 • De beloning werkt alleen als drijfveer als het in een behoefte voorziet.
 • verbruik je meer energie dan dat je als beloning terugkrijgt, dan riskeer je burn-out

NEGATIEVE MOTIVATIE

De voordelen van negatieve motivatie

 • De dreigende straf is een drijfveer om jouw doel te bereiken
 • Negatieve motivatie remt/voorkomt ongewenst gedrag

De nadelen van negatieve motivatie

 • Negatieve motivatie veroorzaakt negatieve stress
 • Jouw hersengebieden werken onder negatieve stress minder goed samen
 • Het probleemoplossend (cognitief) brein krijgt minder brandstof
 • Je hebt na het bereiken van jouw doel een lichamelijke herstelperiode nodig

NEUTRALE MOTIVATIE

De voordelen van neutrale motivatie

 • Je hebt continu de brandstof en de drijfveer die je nodig hebt om jouw doelen te bereiken
 • Je bent onafhankelijk van beloning, straf, behoefte of angst
 • In de neutrale stand functioneren jouw hersenen en jouw lichaam optimaal
 • Naast productiviteit bevordert neutrale motivatie ook creativiteit

De nadelen van neutrale motivatie

 • Neutrale motivatie kan worden afgezwakt door de invloed van positieve en negatieve motivatie
 • Je moet het vaak op eigen kracht doen (weinig mensen weten hoe ze neutraal kunnen ondersteunen)

GELUK ALS MOTIVATIE

Hoe maak je geluk tot jouw neutrale motivatie?

 1. Verlang wat jou gelukkig maakt
 2. Kies wat jou gelukkig maakt
 3. Doe wat jou gelukkig maakt

Laat positieve en negatieve motivatie je niet langer afzwakken door te stellen dat:

 1. Een ander jou niet gelukkig kan maken
 2. Een ander jou niet ongelukkig kan maken
 3. Slagen jou niet gelukkig kan maken
 4. Falen jou niet ongelukkig kan maken

Je kunt onafhankelijk dat je bent samen met anderen een omgeving creëren waarin geluk makkelijk floreert.

GELUK MAAKT PRODUCTIEF

Wat is jouw motivatie?

Leefgeluk copyright © 2015: Eva-Lynn van Hoogdalem

Het Plan of De Flow? Zelf-Management

blog 4

Gaat alles volgens plan? Zit je lekker in de flow? Als alles vanzelf gaat, dan heb je geen management van buitenaf nodig. Met zelf-management heb je jouw leven zelf in de hand.

Zelf-Management

Ken jezelf. Als je jezelf goed kent dan kun je jezelf ook goed managen.

 • Ben je ontspannen tijdens het plannen?
 • Raak je overspannen als je (vooruit) moet plannen?
 • Ga je ontspannen met de stroom mee?
 • Raak je overspannen, omdat je tegen de stroom in blijft zwemmen?

Volg jouw natuur en je zult merken dat je jouw doelen als vanzelf bereikt.

Van overspannen naar ontspannen

Als je tegen je natuur ingaat dan werk je jezelf tegen. Ben je ‘go with the flow’ en dwing je jezelf systematisch alles vooruit te plannen, dan raak je overspannen. Ben jij een planner die steeds maar moet bijsturen om aan andermans wensen te voldoen, dan raak je overspannen. Een overspannen manier van doen levert niet alleen stress op, het verzwakt je. Vervang waar kan dus die overspannen manier door jouw ontspannen manier.

Planner

Ben je een ontspannen planner? Zorg voor een (werk)omgeving waarbij je ofwel zelf kunt plannen ofwel een duidelijk opgezet plan kunt volgen.

Go with the Flow

Ben je ontspannen go with the flow? Zorg voor een (werk)omgeving waarbij je vrij kunt gaan en staan waar je wilt.

Het Plan

Voor je een plan maakt, is het belangrijk dat je vaststelt waar je nu bent (de huidige situatie) en waar je naar toe wilt (je doel). Vaak zien planners de huidige situatie over het hoofd, omdat ze zo doelgericht zijn. Denk aan een routeplanner. Als je alleen een eindpunt invult, dan kan er geen route worden uitgestippeld.

Weet als planner waar je nu bent. Stippel vervolgens de beste weg uit naar jouw doel. Houd hierbij ook rekening met omgevingsfactoren. Heb je andere mensen of instanties nodig bij de uitvoering? Kun je tegenwerkingen of obstakels verwachten? Zijn er hulpbronnen aan te spreken onderweg? Heb je jouw plan uitgestippeld? Voer het uit en pas het onderweg aan mocht dat nodig zijn. Het plan is de weg van kracht: Dingen in gang zetten.

De Flow

Het uitgangspunt van de flow is hetzelfde als dat van een plan. Je hebt een beginpunt (de huidige situatie) en een eindpunt (het doel).Vaak wordt het doel over het hoofd gezien door mensen in de flow. Dit komt omdat ze vaak zelf geen doelen stellen. Ze gaan mee met de stroom die in gang is gezet door het doel van een ander.

In de flow is het duidelijk bepalen van het doel het belangrijkste. Ga goed bij jezelf na of het gestelde doel haalbaar is en of het echt een doel is waarnaar jij persoonlijk verlangt. Is dit het geval? Laat los en laat gebeuren wat er gebeurd, ga waar je gaat. De flow is de weg van macht: Dingen laten gebeuren.

Tactiek  & Strategie

Voor zowel tactiek als strategie is het plan en de flow geschikt. Meestal wordt het plan ingezet voor de lange termijn en de flow voor de korte termijn. Je hebt net vastgesteld of je planner of ‘go with the flow’ bent. Hoe zorg je dat je zowel op korte termijn als lange termijn ontspannen kunt werken?

Vertalen

Het antwoord op die vraag is simpel: Maak een vertaalslag. Het begin en eindpunt van zowel het plan als de flow is hetzelfde. Je begint waar je nu bent en je eindigt bij het doel.

Hoe blijf je bij het plan?

Heb jij een prachtig plan voor elkaar, maar wordt er van je verwacht dat je flexibel met de flow meegaat? Stel vast waar je nu bent en stel het doel vast dat achter de flow schuilt. Schroom je niet om te vragen naar beweegredenen. In de flow kun je bijvoorbeeld makkelijk inspringen op trends die niet zijn te voorspellen. Als je weet als planner dat het doel van de flow is om op trends in te springen, dan kun je elke dag de huidige trend als doel stellen. Je vertaalt op deze manier de tactische flow naar een reeks tactische plannetjes.

Hoe blijf je in de flow?

Zit je lekker in de flow, maar wordt er van je verwacht dat je een plan opvolgt? Stel de eerste stap als doel en laat de flow je naar dat doel brengen. Is die eerste stap in het plan voltooid? Stel de tweede stap als doel en laat de flow je daarheen brengen. Op deze manier maak je van een strategisch plan een strategische flow.

Zelf-Management

Volg jouw natuur en je zult merken dat je jouw doelen als vanzelf bereikt. Met zelf-management heb je jouw leven zelf in de hand.

Leefgeluk copyright © 2015: Eva-Lynn van Hoogdalem

Actief of reactief? Persoonlijke Effectiviteit

blog 3

Ben je actief of reactief? Als je actief bent dan zet je de eerste stap, dan neem je het initiatief. Als je reactief bent dan zet je de tweede stap. Je stelt je af op een andere stap die al gemaakt is.

Persoonlijke Effectiviteit

Je kunt je persoonlijke effectiviteit verbeteren, door te weten waar jouw kracht ligt en waar niet.

De actieve persoonlijkheid

Ben je een actief persoon? Durf het initiatief te nemen, kom met ideeën voor een nieuw project. Zet die eerste stap naar jouw ontwikkeling. Creëer iets volledig nieuws.

Mogelijk is jouw valkuil als actief persoon dat je moeite hebt om dingen af te maken. Houd daar rekening mee door ondersteuning te vragen voor het vervolgtraject of delegeer het vervolgtraject naar anderen. Voorkom de stress van teleurstelling.

De reactieve persoonlijkheid

Ben je een reactief persoon? Ga op zoek naar trends en ideeën die momenteel spelen. Kijk welke ontwikkeling jouw interesse wekt en speel daar op in. Je hoeft niet per se het wiel opnieuw uit te vinden om verder te komen. Innovatie is een mooi en waardevol voorbeeld van reactieve creativiteit.

Mogelijk is jouw valkuil als reactief persoon dat je moeite hebt om op gang te komen. Houd daar rekening mee door ondersteuning te vragen bij de opstart van jouw project. Voorkom dat je gestrest raakt en vast komt te zitten nog voordat je bent begonnen.

Goede Samenwerking

Zorg als actief persoon dat je kunt samenwerken met een reactief persoon. Een reactieve partner speelt in op jouw ideeën en kan ze voltooien. Andersom heb je als reactief persoon ook baat bij een samenwerking met een actief persoon. De actieve persoon kan als jouw muze (inspiratiebron) fungeren. Bovendien kan een actieve partner je opgang helpen door die belangrijke eerste stap te zetten.

Het actieve en reactieve zelf

Wat als je er alleen voor staat? Vind de actieve of reactieve partner in jezelf!

 • Sta op en kies een punt in de kamer waar je naar toe wilt lopen
 • Loop daar naartoe
 • Met welke been zette jij jouw eerste stap?
 • Het been van de eerste stap verwijst naar jouw actieve hersenhelft
 • Het been van de tweede stap verwijst naar jouw reactieve hersenhelft

Let op: Het rechter been verwijst naar de linker hersenhelft. Het linker been verwijst naar de rechter hersenhelft.

Samenwerken met jezelf

De verbinding tussen de twee hersenhelften zorgt dat de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft met elkaar overleggen. Een sterke verbinding ontspant het leerproces doordat de communicatie tussen links en rechts makkelijk en vanzelf verloopt. Verder zorgt een sterke verbinding ervoor dat je complexe taken (die inspanning en samenwerking van beiden hersenhelften vragen) makkelijk uit kunt voeren. De rationele linker hersenhelft en creatieve rechter hersenhelft werken ontspannen samen.

Het leerproces en complexe taken

Als er in het verleden sprake is geweest van negatieve stress tijdens het leerproces of het uitvoeren van complexe taken, dan kan het dat de samenwerking tussen jouw twee helften stress oproept. Veel voorkomende oorzaken van leerstress en werkstress zijn: Faalangst, prestatiedruk, te hoge werkdruk, tijdsdruk, onveilige werksituaties en een concurrerende werkomgeving.

Negatieve stress verstoort en bemoeilijkt het samenwerkingsproces van de twee hersenhelften en beperkt je cognitieve vaardigheden. Je moet zwoegen om een complexe taak te leren of uit te kunnen voeren. Dit levert veel spanning en stress op. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

Test of de samenwerking tussen je hersenhelften stress op roept:

 • Kijk naar de X hiernaast.
 • Als je stress voelt opkomen terwijl je naar de X kijkt, dan is de samenwerking tussen je linker en rechter hersenhelft stressvol.
 • Je kunt ontstressen door je hand op je voorhoofd te leggen terwijl je naar de X kijkt.
 • Deze truc is een goede manier om snel te ontspannen. Je haalt direct de spanning van de samenwerking tussen de hersenhelften af.

Actief en reactief

Als je goed samenwerkt met jezelf verhoog je jouw persoonlijke effectiviteit. Bovendien verminder je stress bij het leren van nieuwe taken of het uitvoeren van complexe projecten. Ondersteun jezelf en voor je het weet ben je zowel actief als reactief.

Leefgeluk copyright © 2015: Eva-Lynn van Hoogdalem

Is piekeren zinvol? Effectiviteit

blog 2

Piekeren komt vaak voort uit stress. Je gedachten richten zich op problemen en oplossingen komen er niet. Op deze manier veroorzaakt piekeren zelf ook weer stress. Zo kom je dikwijls in een negatieve spiraal terecht. 

Piekeren gaat vaak automatisch. Zodra je even niets te doen hebt en zou moeten ontspannen, steekt het gepieker juist de kop op. Is dit bij jou ook het geval? Dan is het een goed idee om piekermomenten in te plannen. Zet in je agenda wanneer je wilt piekeren. Ben je op een ander moment aan het piekeren? Herinner je er rustig aan dat het nu geen piekermoment is. Zodra jouw piekermoment is aangebroken, kun je uit de negatieve spiraal stappen en effectief piekeren.

Hoe pieker je effectief?

 1. Schrijf alles op waar je je druk om maakt
 2. Maak onderscheid tussen items waar je iets aan kan doen en waar je niets aan kan doen. Stel een ‘niets aan te doen’ lijst en ‘iets aan te doen’ lijst op.

Niets aan te doen lijst:

 1. Accepteer de situatie en accepteer dat je er niets aan kunt doen
 2. Maak jezelf los van de situatie.
 3. Laat de situatie los
 4. Vertel jezelf dat je deze situatie niet langer nodig hebt.

Iets aan te doen lijst:

 1. Brainstorm wat je allemaal kunt doen aan alles op de ‘iets aan te doen’ lijst
 2. Categoriseer de iets-items op prioriteit
 3. Agendeer de iets-items met een lagere prioriteit
 4. Doe nu iets aan het item met de hoogste prioriteit

Door negatief piekeren om te zetten naar effectief piekeren, verlaag je actief jouw stressniveau. Stress is een signaal dat je vertelt dat er iets dient te veranderen. Dat kan simpelweg je houding te opzichte van een situatie zijn. Het kan ook dat je de situatie zelf dient te veranderen. In het laatste geval is piekeren zinvol, als je het effectief doet tenminste.

Maak je geen zorgen, zorg goed voor jezelf:

 1. Werk aan jezelf en jouw situatie in een doel-consult
 2. Ontwikkel jezelf met behulp van workshops

Leefgeluk copyright © 2015: Eva-Lynn van Hoogdalem